SV. MISA NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE U KŠC PETAR BARBARIĆ U TRAVNIKU