PRIMANJE KANDIDATA U MALO SJEMENIŠTE NADBISKUPIJE VRHBOSANKE

„Učitelju, gdje stanuješ? Reče im: „Dođite i vidjet ćete“. 
(Iv 1,38-39)

Među drugim brojnim pastoralnim zadaćama, župnici i njihovi suradnici će se tijekom ljeta uočiti s još jednom vrlo važnom zadaćom, a to su novi kandidati za sjemenište. Osim razgovora, u kojem se prije svega nastoji utvrditi ispravna nakana kandidata te njegove sposobnosti i prikladnost, postoji i administrativna procedura pa ovdje donosimo što je potrebno za primanje kandidata naše nadbiskupije u malo sjemenište.

Dokumenti koji se traže za malo sjemenište:
1. Vlastoručno napisana molba
2. Krsni list s unesenim podatkom o primljenom sakramentu potvrde
3. Izjava/suglasnost roditelja
4. Preporuka/mišljenje župnika o prikladnosti kandidata za svećeničku službu
5. Svjedodžba o završenoj školi (VIII. ili IX. razredu)
6. Uvjerenje o završenom V., VI. i VII. razredu
7. Izvod iz matice rođenih (rodni list)
8. Liječničko uvjerenje
9. Dvije fotografije (veličina 6x4 cm)

Svi se originalni dokumenti (nikako kopije!) predaju vlastitom župniku, koji neka ih dostavi na adresu: 

NADBIKUPSKI ORDINARIJAT VRHBOSANSKI
Kaptol 7
BiH – 71000 SARAJEVO

Ako je ikako moguće, valja izbjeći slanje poštom kako se originalni dokumenti ne bi izgubili ili bili oštećeni. Mole se župnici da kandidatima pomognu u prikupljanju valjanih dokumenata te da ih Ordinarijatu dostave što prije, a najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine. Kandidati će o rezultatima svoje molbe, o čemu odlučuje nadbiskup vrhbosanski, biti obaviješteni također preko vlastitog župnika.

NADBISKUPSKI ORDINARIJAT VRHBOSANSKI